fbpx

Gallery

Gallery

Gallery

Edition 1 - Winners

1st - Swati Vashishtha

2nd - Jiten Agarwal

2nd - Sandeep Nema

3rd Ayush Devpura

3rd - Santosh M Harish

3rd - Shrey Chauhan

3rd - Tabeenah Anjum

4th - Hariom Mehra

4th - Harshita Sharma

4th - Kusuam Sharma

4th - Pravin Maheshwari

4th - Rahul Munjal

4th - Rakesh Jain

4th - Samarth Rajora

4th - Tarachand Gawariya

4th - Varun Godara

4th - Vaibhav Chikhle

Edition 2 - Winners

1st - Ashwin Sharma

2nd - Abhishek Purohit

2nd - Hitesh Khatri

3rd - Bhanu Maheshwari

3rd - Dimple Rathore

3rd - Partap Singh

3rd - Suman Sarkar

4th - Divya Dugar

4th - Jitendra Makhija

4th - Kezar Photowala

4th - Mohd. Rizwan Ali

4th - N L Jewaria

4th - Nimit Joshi

4th - Parthapritam Basu

4th - Sanju Kanwar

4th - Sonali Kadam

4th - Yaral Bhatt